Podrobná analýza těla

BMI INDEX

Index, který již nestačí!
I člověk, který není odborník na výživu někdy slyšel pojem BMI „Body Mass Index“. Výpočet BMI je snadný. Index BMI vypočítáte vydělením své hmotnosti druhou mocninou své výšky. Tento index nám pouze naznačí, zda trpíme nadváhou či dokonce obezitou, ale to je vše. Z toho je jasné, že tento index nám prakticky nic neříká o složení těla. Neřekne nám nic o zastoupení tuku a beztukové tělesné hmoty. Má velmi malou vypovídající hodnotu, pro děti a mladistvé, sportovce nebo pro seniory. Navíc vůbec nepočítá, s tzv. skrytou obezitou, kterou BMI není schopen odhalit. U některých lidí se totiž tuk ukládá hluboko v těle a nadbytek tohoto viscerálního tuku je mnohem nebezpečnější než tuku podkožního.

Přístroj InBody

Přístroj InBody provádí komplexní analýzu těla a používají ho lékaři v dietologických ambulancích a poradnách i soukromých klinikách.
Světoví lékaři potvrdili klinickou spolehlivost InBody v mnoha článcích v odborných časopisech. InBody má 98,4% korelaci s přístrojem DEXA.

Co se dozvíte z výsledků analýzy těla na přístroji InBoby?

Analýza

Analyzováno

za 60 s

  • Celková voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha
  • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
  • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
  • Oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 18 let)
  • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)
  • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
  • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity
  • Historie měření tělesného složení
  • Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

Pro analýzu svého těla kontaktujte našeho výživového poradce