Individuální přístup ke klientovi

Dobře si uvědomujeme, že každý člověk je jedinečný a proto i náš přístup ke každému klientovi je individuální s přihlédnutím k jeho osobním potřebám.

Při první návštěvě v naší poradně nejprve řešíme zdravotní stav konkrétního klienta, poté stravovací návyky a v neposlední řadě jeho vůli a odhodlání. Po odborné analýze těla na přístroji InBody konzultujeme s klientem jaký bude jeho startovací krok. Cambridge Weight Plan má celkem 6 kroků a ne každý musí nutně začít krokem jedna.

Každému klientovi nabízíme každodenní buď telefonickou nebo emailovou pomoc, protože u nás víte, že na to nikdy nejste sami. Mentorujeme, koučujeme, motivujeme.. vždy vám jsme oporou.

Po absolvování všech kroků, které si hned při první konzultaci ujasníme, nabízíme každému možnost převážení a stálého dozoru.

Vyberte si svého výživového poradce